Tūwhitia Te Hopo, Mairangatia Te Angitū

  • Jamie Te Huia Cowell

Abstract

Tokohia kē nei ngā tāngata e whai ana, e ako ana i te reo Māori ka patua tonutia, ka whakatekotekotia anō e tēnei mea rongonui, e te whakamā? I ēnei rā, ko te nuinga o ngā pakeke e kōrero Māori ana, he reo rua Māori. I āta rangahaua tēnei āhuatanga e Vincent Olsen-Reeder (2017, wh.99) rāua ko Te Huia (2013, wh.198), ki tā rāua, ”Ko tēnei mea te whakamā he āhuatanga ka pā ki te tini me te mano o te reo rua Māori, o te hunga kōrero Māori, tae atu anō ki te hunga matatau”. Hei tautoko ake i tēnei, anei ngā kupu nā Olsen-Reeder (2017) i tīpakohia e ia i ngā rangahau a Selby (2006) rātou ko Christensen (2001), ko Te Huia (2013), arā, “Kotahi tonu pea te taniwha hiku roa e rere ai te mauri o te reo rua Māori, arā ia ko te whakamā”

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-05-05
How to Cite
Cowell, J. T. H. (2017). Tūwhitia Te Hopo, Mairangatia Te Angitū. Te Kaharoa, 10(1). https://doi.org/10.24135/tekaharoa.v10i1.172
Section
Article