Stewart, Georgina, Valance Smith, Piki Diamond, Nova Paul, and Robert Hogg. “Ko Te Tika, Ko Te Pono, Ko Te Aroha: Exploring Māori Values in the University”. Te Kaharoa 17, no. 1 (April 22, 2021). Accessed December 8, 2021. https://ojs.aut.ac.nz/te-kaharoa/index.php/tekaharoa/article/view/344.