Stewart, G., Smith, V., Diamond, P., Paul, N. and Hogg, R. (2021) “Ko te Tika, ko te Pono, ko te Aroha: Exploring Māori values in the university”, Te Kaharoa, 17(1). doi: 10.24135/tekaharoa.v17i1.344.