Stewart, G., Smith, V., Diamond, P., Paul, N., & Hogg, R. (2021). Ko te Tika, ko te Pono, ko te Aroha: Exploring Māori values in the university. Te Kaharoa, 17(1). https://doi.org/10.24135/tekaharoa.v17i1.344