Cass, P. “REVIEW: Award-Winning Account of Taranaki taonga’s Long Journey Home: Review of Te Motonui Epa, by Rachel Buchanan”. Pacific Journalism Review : Te Koakoa, Vol. 29, no. 1 & 2, July 2023, pp. 296-8, doi:10.24135/pjr.v29i1and2.1323.