Sorariba, Nash G. 1997. “Paparazzi V British Media”. Pacific Journalism Review : Te Koakoa 4 (1), 121-38. https://doi.org/10.24135/pjr.v4i1.628.