Sorariba, N. G. (1997). Paparazzi v British media. Pacific Journalism Review : Te Koakoa, 4(1), 121-138. https://doi.org/10.24135/pjr.v4i1.628