A View of Jungian Analysis in Aotearoa New Zealand

  • Chris Milton
Keywords: Jungian analysis, Aotearoa, poetry, landscape, dislocation, loss, belonging

Abstract

This paper traces something of the Jungian presence in Aotearoa New Zealand from the late 1930s through the formal association of Jungian analysts in the late 1970s to the present day. The Jungian presence in Aotearoa New Zealand is set within the context of international Jungian thinking. A particular understanding and practice of Jungian analysis is presented. In particular, two foci: individuation and its phenomenology, along with a definition of analysis and its expression in certain dialectics. Analysis is understood as the quest for individuation, whereby one becomes the authentic and autonomous author of one’s own existence, through a professional interpersonal relationship. The analyst is understood to facilitate analysis by working out of their own autonomy, authenticity and authority — all consequences of their own individuation. Some aspects of the analytic process are described: the reductive — synthetic dialectic, the Promethean–Epimethean attitude, the presence — interpretation dialectic and the openness — loyalty to insight dialectic.

Waitara

He whai haere tā tēnei pepa i ētahi whakarerenga iho a te Hungiana arā, Jungian taunga mai i Aotearoa Niu Tīreni mai i te pito whakamutunga o ngā tau 1930s mai i ngā piringa porihanga ōkawa atu ki ngā kaitātari Hungiana i te whakamutunga o ngā tau 1970 tae noa mai ki ēnei rā. Ka poua te āta o te Hungiana i Aotearoa Niu Tīreni nei i roto i te whakaarohanga Hungiana whānui. Ka whakatauhia he momo tirohanga he momo mahi ā rātou, inā rā tōtika tonu te titiro ki ngā take e rua: te wehenga whaiaro, ōna ātanga me te aronga o te tātarihanga me tōna whakaputanga i rō ētahi matapakihanga. E mātau ana he rapunga whaiaro te tātarihanga, inā rā ka tau ki te tangata tonu te mana te rangatiratanga o tōna ake oranga mai i ngā whakapiringa ōkawa. E mātau ana mā te kaitātari e āwhina te tātaringa mai i te rapunga i tōna ake whaiaro, tōna ake mana me tōna rangatiratanga — te mutunga mai o tōna ake whaiaro. Ka whakamāramahia ētahi o ngā tirohanga o te tātarihanga: te whakamāmā — te kōrero tito, te tirohanga ā-Porometiana- ā-Epimetiana, te āta — te whakamāori kōrero me te matanui — te mau ki te whaiwhai kōrero pono.

Published
2016-12-30
How to Cite
Milton, C. (2016). A View of Jungian Analysis in Aotearoa New Zealand. Ata: Journal of Psychotherapy Aotearoa New Zealand, 20(2), 129-142. https://doi.org/10.9791/ajpanz.2016.12