Āta

Growing respectful relationships

  • Taina Whakaatere Pohatu
Keywords: āta, te takepū āta, the āta principle, ētahi kōrero tauira, narrative examples

Abstract

He Whakarāpopoto

Kai te reo ōna ake whakaaro e pupūtia ai ngā take-pū Māori. He mea tuku iho tēnei e ngā mātua tīpuna ki ngā whakatupuranga o nāianei. Ki te kaha te tangata ki te raparapa haere, ka kitea tonutia te hōhonutanga o ngā takepū nei, hai arataki paitia i a ia. Ko te kaupapa o te tuhituhi nei, he arotahi i te takepū o te āta. Kai konei ka kitea ētahi tauira, hai whakamahitanga ki ngā wāhi maha, kai reira te hunga tangata. E whakapaetia kai konei anō ngā take-pū hai mahinga mā te tangata i a ia e tipu ana.

Abstract

The language has its own capacity to give a depth of meaning to Māori concepts. This was passed down by the ancestors to the present generations. A determined researcher can access the depth of these principles and find it most rewarding. This paper focuses on the principle of “āta” and examples are given which can be applied in workplaces. The claim is made that these principles can be applied to one’s own development.

Published
2013-09-30
How to Cite
Pohatu, T. W. (2013). Āta: Growing respectful relationships. Ata: Journal of Psychotherapy Aotearoa New Zealand, 17(1), 13-26. https://doi.org/10.9791/ajpanz.2013.02